Partner Flavourites

Flavourites

Flavourites is al 10 jaar dé online go to als je de leukste webshops bij elkaar verzameld wilt zien, inmiddels zowel on- als offline. De aangesloten webshops zijn zichtbaar met een eigen pagina op het Flavourites portaal en hebben veel promotie mogelijkheden. Wij zijn partner van Flavourites omdat wij geloven in elkaars toegevoegde waarde als het gaat om online ondernemen. Voor jou betekent dat ondersteuning in de vorm van Masterclasses, acties, advies en informatie. Richt jij je met jouw webshop vooral op vrouwen (20-45 jaar) met een drukke carrière en/of kids, die weinig tijd hebben om te shoppen, maar wel origineel voor de dag willen komen? Dan is Flavourites een serieus marketingkanaal waar wellicht ook jij als snoepje kan worden uitgelicht!

What’s in it for you: marketingkanaal
Website: Flavourites.nl

Flavourites